La data de 15 aprilie 2013, ANTEM desfășoară o ședință de evaluare, care are drept scop analiza necesităţilor de instruire a alolingvilor, optimizarea procesului de predare-învăţare a limbii române pentru alolingvi și promovarea, în mass-media, a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minoritățile Naționale din RM, rolul Guvernului în susținerea politicii de instruire a limbii de stat ș.a.

De asemenea, în cadrul evenimentului, vor fi semnate acorduri de parteneriat între reprezentanții ANTEM și câteva instituții de stat, în scopul stabilirii, pe viitor, a unor principii clare de colaborare între acestea. La eveniment sunt invitați reprezentanți ai Ministerului Educației RM, Biroului Relații Interetnice, Biroului Migrație și Azil, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați din RM, Companiei Teleradio Moldova, experți și profesori ANTEM.