La data de 27 februarie 2013, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează o şedinţă de evaluare a rezultatelor şi obiectivelor obţinute,  în cadrul Programului de “Instruire Lingvistică a Funcţionarilor Publici din Republica Moldova”, pentru anul 2012.

Participanţii la şedinţă vor pune în discuţie, de asemenea, oportunităţile şi perspectivele de dezvoltare, pe termen mediu şi lung, pentru extinderea Programului de Instruire Lingvistică şi vor veni cu recomandări ce ţin de dezvoltarea nemijlocită a acestuia.

La şedinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei al RM, Ministerului Tineretului şi Sportului al RM, Biroului Relaţii Interetnice al RM , IDIS Viitorul, Universității Pedagogice “Ion Creangă” precum şi experţii ANTEM.