La data de 15 aprilie 2013, ANTEM a organizat o şedinţă de evaluare în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce ţin de perspectivele implicării, mai active, a Guvernului RM în procesul de învăţare-predare a limbii de stat în rândul reprezentanţilor minorităţilor naţionale din RM, perfecţionarea mecanismului de monitorizare a cursanţilor implicaţi în Programul de instruire lingvistică pentru alolingvii adulţi, perfecţionarea cadrelor didactice şi completarea bazei de date ANTEM cu traineri noi etc.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie şi segmentele de colaborare, pe viitor, între ANTEM şi Direcţia Generală de Învăţământ Chişinău. De asemenea, au fost analizate unele aspecte ce ţin de semnarea, de curând, a acordului de colaborare între ANTEM şi Biroul Migraţie şi Azil al RM. La eveniment au participat dna Tatiana Nagnibeda -Tverdohleb, Directorul General al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, reprezentanţi ai Biroului Relaţii Interetnice şi Biroului Migraţie şi Azil al RM, profesori şi experţii ANTEM.