Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova a lansat vineri, 28 august, nivelul C1 de însușire a limbii române pentru specialiștii din sectorul bugetar, precum și un modul de instruire în cadrul acestuia. Nivelul C1 de cunoaștere a limbii oficiale este unul avansat, iar predarea lui va avea loc după metoda e-learning în cadrul Programului ”Învățăm româna la distanță”, implementat de ANTEM, cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului.

”ANTEM desfășoară intens și foarte conștiincios activitățile legate de însușirea limbii române de către funcționari și vă asigur că va beneficia în continuare de susținere deplină din partea Ministerului Tineretului și Sportului. Cunoașterea limbii oficiale oferă posibilități mai mari de angajare în câmpul muncii, dar și de a atinge un nivel adecvat de înțelegere cu publicul pentru care activăm”, a menționat în context Loretta Handrabura, ministra Tineretului și Sportului.

”Domeniul administrării publice, pe care îl abordează cu succes ANTEM, este unul important. Acești angajați sunt responsabili de promovarea reformelor vitale pentru societatea noastră și, de aceea, au nevoie de abilități lingvistice solide. Eforturile depuse de ANTEM atât în cazul metodelor tradiționale, cât și al celor moderne ajung să-și atingă scopul”, a remarcat Liubomir Chiriac, directorul executiv al IDIS ”Viitorul”.

Cursurile de însușire a limbii române la nivelului C1 pentru funcționari vor fi desfășurate în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2015 și vor fi urmate de cel puțin 30 de persoane, în cadrul a două grupe, a specificat Lucia Cucu, directorul ANTEM.

În prezent, de cursurile gratuite, organizate de ANTEM în cadrul Programului ”Învățăm româna la distanță” beneficiază aproximativ 1200 de persoane, care sunt înscrise la nivelurile A1-A2, B1 și B2. Totodată, alți peste 5000 de angajați din sectorul bugetar au urmat, până acum, cursurile desfășurate în cadrul Programului ”Instruirea lingvistică a funcționarilor publici din țara noastră”, implementat cu suportul Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei.

ANTEM este singura organizație din țara noastră care desfășoară programe de perfecționare lingvistică a cadrelor din sectorul bugetar, a adăugat Lucia Cucu.

La eveniment au mai participat numeroși lingviști, metodiști, tutori, traineri, funcționari, specialiști IT etc.

Creată în 2005, ANTEM a devenit un promotor activ al studierii limbii oficiale de către alolingvi, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea competenţelor comunicative. ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării interculturale şi interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.

Pentru detalii:

Tel.: 022 24-57-12 sau

[email protected]